Vítáme vás - Tauchclub Wassermann Wels

Vítáme vás

Potápěčský klub Wassermann Wels (TCWW) byl založen v listopadu 1987 jako neziskové sdružení. Největší podíl na založeni, mezi jiné stanovovení cílů a rozvoji potápěčského klubu, měl plukovník Hans Dworak (1940 - 2008). Prvním prezidentem klubu byl zvolen Ing. Ulf Drugowitsch, kterého nahradila v roce 1997 Evelin Dworak. Potápěčský klub Wassermann Wels, nacházející se v centru Horního Rakouska, čítá přibližně 200 členů.

Hlavní činností je sportovní potápění, jakožto aktivita volného času, ale i potápěčský výcvik a výkonnostní soutěže.

Výcvik provádějí certifikovaní instruktoři. Potápěčský klub provozuje svou činnost na základě mezinárodních standardů CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).

Při výkonnostním sportu, je důraz kladen na plavání s ploutvemi a orientační potápění. Sportovci TCWW se kromě soutěží v orientačním potápění národních účastní i soutěží mezinárodních. Vedle toho potápěčský klub Wassermann Wels vystupuje jako pořadatel národních i mezinárodních soutěží.

Pro více informací o klubu a jeho činnostech, kontaktujte prosím předsedu TCWW.

Logo Tauchclub Wassermann Wels